Zdawalność
w II kw. br.:

Teoria:
57,27%

Praktyka:
58,93%

POLITYKA JAKOŚCI - ISO PN-EN 9001-2009
POLITYKA JAKOŚCI
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W KALISZU


Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu deklaruje realizację zadań nałożonych przepisami prawa oraz spełnianie oczekiwań i potrzeb klientów na najwyższym poziomie.


CELE WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W KALISZU


 • Organizowanie i prowadzenie egzaminów państwowych kandydatów na kierowców i kierowców,

 • Prowadzenie szkoleń dla kierowców wykonujących transport drogowy w zakresie przewozu osób i rzeczy,

 • Prowadzenie szkoleń dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego,

 • Prowadzenie szkoleń dla osób kierujących ruchem drogowym,

 • Prowadzenie innych szkoleń spełniających oczekiwania naszych klientów,

 • Współpraca z ośrodkami szkolenia kandydatów na kierowców i kierowców, w celu podniesienia jakości i poziomu szkolenia,

 • Prowadzenie działalności mającej na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności popularyzację przepisów o ruchu drogowym, podnoszenie kultury jazdy kierowców, prowadzenie szkoleń nauczycieli wychowania komunikacyjnego oraz szkoleń dzieci i młodzieży, a także promocja BRD,

 • Opiniowanie i współpraca z organizacjami i instytucjami w zakresie oznakowania dróg i ulic, stanu dróg oraz niebezpiecznych miejsc w ruchu drogowym.

 • Doskonalenie i rozwój systemu zarządzania jakością.CELE REALIZOWANE SĄ POPRZEZ • Rzetelną i efektywną obsługę kandydatów na kierowców i kierowców w sprawach dotyczących egzaminowania, szkolenia oraz promocji i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,

 • Bezstronną i rzetelną ocenę egzaminowanych kandydatów na kierowców i kierowców oraz egzekwowanie wymaganego prawem poziomu wiedzy i umiejętności praktycznych,

 • Zatrudnianie kadry egzaminacyjnej i administracyjnej o wysokich kwalifikacjach zawodowych, moralnych i o odpowiednich predyspozycjach psycho-fizycznych,

 • Ciągłe podnoszenie kwalifikacji personelu, zarówno merytorycznych jak i umiejętności reagowania wobec skrajnie różnych postaw i zachowań osób zgłaszających się do Ośrodka,

 • Zapewnienie dobrego wrażenia z pobytu w Ośrodku dzięki uprzejmej obsłudze, przestrzeganiu prawa, utrzymaniu czystości i porządku,

 • Kształtowanie postaw zaangażowania pracowników i poczucia odpowiedzialności za wizerunek Ośrodka,

 • Utrzymanie w stałej gotowości i wysokiej jakości sprzętu egzaminacyjnego, obiektów, infrastruktury, pojazdów egzaminacyjnych i urządzeń uzupełniających.Dyrektor WORD KaliszStanisław Piotrowski


Kalisz, 01.01.2012.r

<<... Zadania WORD

Dane adresowe ...>>
Klauzula informacyjna RODO Wersja: 2013-09-17 webadmin