Zdawalność
w II kw. br.:

Teoria:
57,27%

Praktyka:
58,93%

Złoty Certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play 2011” dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu. (13-12-2011)

„Przedsiębiorstwo Fair Play” jest przedsięwzięciem realizowanym na skalę ogólnopolską od roku 1998, w którym oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy. Główną ideą programu jest promocja zasad etyki i kultury w działalności przedsiębiorstw. Skierowany jest do firm, które w swojej działalności i we wzajemnych relacjach z klientami, kontrahentami, pracownikami, społecznością lokalną oraz władzą lokalną, regionalną i państwową stosują normy rzetelnego postępowania oraz nie mają zaległości w regulowaniu wobec nich zobowiązań.


Uzyskanie przez WORD w Kaliszu, w tegorocznej XIV edycji programu tytułu i złotego certyfikatu „Przedsiębiorstwo Fair Play 2011” to bez wątpienia wielkie wyróżnienie i dowód uznania a także nobilitacja dla działalności jednostki.


Oficjalne wręczenie certyfikatu odbyło się 2 grudnia br. podczas uroczystej gali w Warszawskiej Sali Kongresowej. WORD w Kaliszu uzyskując jako pierwszy ośrodek ruchu drogowego w Wielkopolsce certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” swoją postawą deklaruje stosowanie najwyższych standardów jakościowych i etycznych oraz społecznej odpowiedzialności. Wkładamy wiele wysiłku w wypełnianie misji w dziedzinie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego uważając, że najwyższą wartością jest życie człowieka i jego bezpieczeństwo. Począwszy od najmłodszych dzieci, czyli przedszkolaków poprzez uczniów szkół różnego stopnia i dorosłych.


Możliwość legitymowania się znakiem "Przedsiębiorstwo Fair Play" to także skuteczne narzędzie budowania prestiżu firmy oraz zwiększenie zaufania wśród klientów. Bardzo cieszy nas fakt, że działalność, do której WORD został powołany znalazł uznanie, czego świadectwem jest złoty certyfikat.
WORD WORD WORD
Klauzula informacyjna RODO Wersja: 2013-09-17 webadmin