Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Kaliszu

Wzór przelewu

InformacjeNumer konta bankowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu to:

26 1020 2212 0000 5502 0027 6642Poniżej zamieszczony jest wzór prawidłowo wypełnionego dowodu wpłaty.

Przelew

Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowo wpisane imię i nazwisko, oraz na umieszczenie nazwy miejscowości i kodu pocztowego miejscowości.


W przykładzie podano kwotę opłaty pełnego egzaminu z kategorii B - 170,00 zł


Polityka Prywatności Wersja: 2013-09-17 webadmin


Strona Word Kalisz To jest strona Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu "Word Kalisz"