Zdawalność
w lutym br.:

Teoria:
53,45%

Praktyka:
53,41%

Jazda próbna w WORD Kalisz

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu wprowadza dla kandydatów na kierowców możliwość odbycia jazdy próbnej na placu manewrowym Ośrodka na pojazdach WORD lub OSK. Dodatkowo udostępniliśmy również możliwość odbycia jazdy próbnej na kat. B+E


Do jazdy takiej może przystąpić osoba która:

 • posiada wyznaczony termin egzaminu państwowego w zakresie kat. B, B+E, C, C+E lub T

 • lub
 • przedstawi zaświadczenie o ukończeniu kursu w danej kategoriiJazdy próbne odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 do 20:00. Czas trwania jazdy próbnej wynosi 25 minut a koszt uzależniony jest od kategorii i wynosi: • dla kat. B (jazda na pojeździe WORD)
 • - 35zł

 • dla kat. B (jazda na pojeździe OSK)
 • - 20zł

 • dla kat. C
 • - 75zł

 • dla kat. C+E
 • - 100zł

 • dla kat. T
 • - 65zł

 • dla kat. B+E
 • - 65zł
W przypadku pisemnej rezygnacji z wyznaczonej jazdy próbnej wniesionej na właściwym wniosku w terminie dwóch lub więcej dni roboczych przed wyznaczonym terminem jazdy - zwracane jest 50% opłaty pomniejszonej o koszty zwrotu. W pozostałych przypadkach opłata nie jest zwracana.Regulamin jazdy próbnej w WORD Kalisz dostępny jest w pliku RegulaminZałącznik do zarządzenia określający cennik dostępny jest w pliku cennikWięcej informacje można uzyskać pod numerem BOK: +48 62 766-86-66 w.23

Klauzula informacyjna RODO Wersja: 2013-09-17 webadmin