Zdawalność
w lutym br.:

Teoria:
53,45%

Praktyka:
53,41%

Szkolenia kierowców wykonujących transport drogowy

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu prowadzi szkolenia okresowe dla kierowców wykonujących przewóz drogowy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. Nr 53, poz. 314).


Szkolenie składa się z 5 modułów, są to 7-mio godzinne moduły w cenie 100 zł każdy.
Prowadzone są dla prawa jazdy kategorii: C, C+E, C1 i C1+E lub D, D+E, D1 i D1+E

Informację o terminach szkoleń można uzyskać telefonicznie, pod numerem: +48 62 766-86-66 w.29

Zapisy przyjmowane są wyłącznie w siedzibie WORD Kalisz od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

NOWOŚĆ - Akredytowane szkolenia e-learningowe


WORD KALISZ








Informacje dotyczące korespondencji kierowanej do WORD w Kaliszu.
Klauzula informacyjna RODO Wersja: 2013-09-17 webadmin