Zdawalność
w lutym br.:

Teoria:
53,45%

Praktyka:
53,41%

Kierowanie ruchem drogowym

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu prowadzi szkolenia z zakresu kierowania ruchem drogowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008r. w zakresie kierowania ruchem drogowym (Dziennik Ustaw z dnia 04 lutego 2016 poz. 143 ).


Jest to jednodniowe, ośmiogodzinne szkolenie zakończone egzaminem teoretycznym w formie testu oraz egzaminem praktycznym.Koszt szkolenia: 150 zł

Opłatę za szkolenie można uiścić w WORD w Kaliszu lub przelewem na konto
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu:


26 1020 2212 0000 5502 0027 6642


Tytułem: szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowymTerminy kursu wyznaczane są po uzbieraniu grupy min. 10 osób.Szczegółowe informacje można uzyskać w dziale BRD pod numerem: +48 62 766-75-09 w.41 lub kom.: +48 730 009 705


Zapisy przyjmowane są po nadesłaniu pisemnego zgłoszenia na adres poczty elektronicznej: brd@word.kalisz.pl, bądź nr faxu: +48 62 766-75-08

Do pobrania:


Regulamin szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym.


Informacje dotyczące korespondencji kierowanej do WORD w Kaliszu.
Klauzula informacyjna RODO Wersja: 2013-09-17 webadmin