Zdawalność
w lutym br.:

Teoria:
53,45%

Praktyka:
53,41%


Zawieszenie egzaminów, jazd próbnych, kursów i szkoleń.


Wstrzymanie egzaminów

W związku z dalszym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2, wywołującym chorobę o nazwie COVID-19,
do dnia 13 kwietnia (wtorek), wydłużony zostaje okres w którym w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Kaliszu wstrzymuje się przeprowadzanie egzaminów kierowców i kandydatów na kierowców we wszystkich kategoriach prawa jazdy a także odwołuje się wszystkie zaplanowane jazdy próbne, kursy i szkolenia.
Powyższa decyzja ma na celu ochronę zdrowia osób egzaminowanych oraz pracowników a także zapobieganie rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Wniesione opłaty za egzaminy zachowują ważność.
Przypominamy, że osoby które miały wyznaczony termin egzaminu na dzień przypadający po 16 marca br. są zobligowane do ponownego bezpłatnego wyznaczenia nowego terminu egzaminu a z uwagi na wyjątkowość sytuacji wyznaczenia nowego terminu można dokonać telefonicznie.O wszelkich zmianach będziemy na bieżąco informowali na stronie internetowej.


W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta, tel.: +48 62 766-86-66 w.23 lub sekretariatem, tel.: +48 62 766-75-08.

Zachęcamy do kontaktów w formie elektronicznej

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, przypominamy o możliwości wyznaczenia terminu egzaminu za pośrednictwem systemu rezerwacji internetowych infocar.By ograniczyć kontakt bezpośredni w sprawach innych niż wyznaczenie terminu egzaminu, zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.Sprawy związane z egzaminami i jazdami próbnymi:Biuro Obsługi Klienta
tel.: 62 766 86 66 wew.23
bok@word.kalisz.plSprawy związane z kursem reedukacyjnym, szkoleniem osób naruszających przepisy ruchu drogowego, kursem z zakresu kierowania ruchem drogowym i inne szkolenia:Dział Szkoleń – Radosław Paduch
tel.: 730 005 709
brd@word.kalisz.plSprawy związane z funkcjonowaniem ośrodka doskonalenia techniki jazdy:
ODTJ Kalisz – Karol Geppert
tel.: 501 546 892
odtj@word.kalisz.pl
Zmiana godzin pracy BOK


WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W KALISZU

ul. Braci Niemojowskich 3-5

informuje, że do dnia
13 kwietnia 2020r.
Biuro Obsługi Klienta
będzie czynne w godzinach
od 7:30 do 15:30WORD
Kierowanie ruchem drogowymWORD
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu zaprasza na szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym. Jest to jednodniowe, ośmiogodzinne szkolenie zakończone egzaminem teoretycznym w formie testu oraz egzaminem praktycznym.

KURS ODWOŁANY


CENA: 150 złSZKOLENIA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ ZAWSZE O GODZ. 8:00
Szczegółowe informacje można uzyskać w dziale BRD pod numerem: +48 62 766-75-09 w.41 lub kom. +48 730 009 705


Do pobrania:


Regulamin szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym.więcej...>>


Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.WORD
KURS REEDUKACYJNY

w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.


Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu organizuje kurs dla osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu i otrzymały skierowanie/decyzję starosty. Kurs trwa dwa dni, po 8 godzin każdego dnia. Warunkiem wydania zaświadczenia o odbyciu kursu jest obecność na wszystkich zajęciach


WSZYSTKIE TERMINY KURSÓW ODWOŁANE


Szczegółowe informacje można uzyskać w dziale BRD pod numerem: +48 62 766-75-09 w.41 lub kom. +48 730 009 705W WORD Kalisz istnieje możliwość wykonania badań psychologicznych.


Do pobrania:


Regulamin kursu reedukacyjnego.

Wniosek o udział w kursie reedukacyjnym.więcej...>>Zmniejsz ilość posiadanych punktów karnych.


WORD

ODEJMIJ SOBIE 6 PUNKTÓW KARNYCH - BEZ EGZAMINUWORD

Punkty karne


Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu zaprasza na szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Jest to szkolenie 6-cio godzinne, bez egzaminu końcowego, a jego odbycie jest podstawą do zmniejszenia liczby posiadanych punktów karnych o 6.WSZYSTKIE TERMINY KURSÓW ODWOŁANESzczegółowe informacje można uzyskać w dziale BRD pod numerem: +48 62 766-75-09 w.41 lub kom. +48 730 009 705


Do pobrania:


Regulamin szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

Wniosek o udział w szkoleniu.więcej...>>


Zapisy na egzamin

Z uwagi na zamknięcie w terminie 16-27 marca, punku kasowego działającego w WORDzie, informujemy, że w celu wyznaczenia terminu egzaminu należy zgłosić się do Biura Obsługi Klienta z dokumentem potwierdzającym opłacenie egzaminu (wydrukowane potwierdzenie przelewu np. z internetowego systemu bankowego lub przedstawić „dowód wpłaty” opłacony w innym punkcie kasowym lub ajencji).Zachęcamy również do wyznaczania terminów egzaminów za pomocą systemu rezerwacji internetowych
W przypadku dodatniego salda kandydata na kierowcę wszelkie ewentualne nadpłaty zostaną rozliczone po zakończonym procesie egzaminacyjnym lub w dowolnym momencie na wniosek zainteresowanej osoby.Dopuszczenie rejestratorów z jedną kamerą w pojazdach OSK

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Ośrodków Szkolenia Kierowców, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu z dniem 3 lutego 2020r. dopuszcza do egzaminów pojazdy OSK z wideo-rejestratorem z jedną kamerą zamontowaną na przedniej szybie pojazdu.


Sprawdzone przez WORD Kalisz modele to: BLAUPUNKT BP 3.0 FHD GPS oraz Mio MiVue C570 GPS.


BLAUPUNKT BP 3.0 FHD GPS Mio MiVue C570 GPS

Rejestratory przeszły pozytywnie testy w naszym ośrodku i ich zamontowanie gwarantuje odbiór samochodu OSK jako pojazdu egzaminacyjnego.Przed pierwszym ustaleniem egzaminu na danym pojeździe, należy skontaktować się z p. Markiem Hudzińskim w celu ustalenia terminu „odbioru pojazdu” i dopisania go do bazy pojazdów egzaminacyjnych. Brak pojazdu OSK w ewidencji WORD uniemożliwi przeprowadzenie egzaminu na podstawionym pojeździe.W linku plik ze zaktualizowanymi wytycznymi dla rejestratorów montowanych w pojazdach OSK.

Spotkanie z młodzieżą w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kępnie

W dniu 5 marca 2020 roku odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli kaliskiego WORDu z młodzieżą. Dziś gościliśmy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie.


Dyrektor WORD Kalisz Sławomir Chrzanowski wraz ze swoimi specjalistami: Radosławem Paduch i Karolem Geppertem przeprowadzili lekcję pokazową promującą BRD oraz Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy.

Wszyscy uczestnicy otrzymali od WORD Kalisz płyty z testami na kategorię B, a najaktywniejsi uczniowie za udzielanie poprawnych odpowiedzi z przygotowanego testu – otrzymali odblaskowe upominki.
WORD WORD WORDPosiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

W dniu 4 marca br. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Obrady poprowadził Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Przewodniczący WR BRD w Poznaniu – Pan Marek Woźniak. Dyrektorzy Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego Wielkopolski przedstawili sprawozdania z działalności podległych im placówek za rok 2019 oraz zatwierdzono plany wydatków na cele związane z BRD na rok 2020.WORD Kalisz w bieżącym roku będzie realizował swe zadania w następujących obszarach:


 • Organizacja i współudział w turniejach i konkursach promujących brd
 • Kształtowanie bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego
 • Udoskonalenie systemu szkolnej edukacji motoryzacyjnej – wspieranie rozwoju bazy techniczno-dydaktycznej i metodycznej szkół podstawowych i ponad podstawowych
 • Udoskonalenie systemu szkolnej edukacji motoryzacyjnej – wspieranie rozwoju bazy techniczno-dydaktycznej i metodycznej w przedszkolach i szkołach
 • Rozwój systemu ratownictwa na drogach – doposażenie podmiotów biorących udział w ratownictwie drogowymWORD WORD WORD

WORD WORD WORDSzkolenie nauczycieli wychowania komunikacyjnego

W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Kaliszu właśnie trwa szkolenie nauczycieli wychowania komunikacyjnego. Zostało zorganizowane przy udziale Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu i bierze w nim udział 19 nauczycieli odpowiadających za przygotowanie uczniów ubiegających się o wydanie karty rowerowej

Program szkolenia obejmuje następujący zakres tematyczny:


 • Elementy udzielania pierwszej pomocy.
 • Interpretacja wybranych przepisów ruchu drogowego dotyczących zasad bezpiecznego poruszania
  się po drogach w oparciu o Prawo o ruchu drogowym i ustawę o kierujących pojazdami, m.in.:
 • Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce i czynniki determinujące go.
 • Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w ruchu drogowym na terenie miasta i powiatu kaliskiego (przyczyny i rodzaje zdarzeń, działania prewencyjne).
  Metodyka prowadzenia zajęć z uczniami szkół podstawowych
 • Wychowanie komunikacyjne w szkole podstawowej – historia, podstawy prawne, obowiązki szkoły, rodziców, organów i instytucji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i uczniom, przygotowanie uczniów do uzyskania karty rowerowej i motorowerowej, dokumentowanie realizowanych zadań

Szkolenie jest organizowane zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Ukończenie szkolenia uprawnia do dokonywania sprawdzania niezbędnych umiejętności osób ubiegających się o kartę rowerową.

Po zakończeniu szkolenia nauczyciele otrzymają stosowne zaświadczenia z rąk dyrektora WORD w Kaliszu Sławomira Chrzanowskiego oraz dyrektora ODN w Kaliszu Jarosława Wujkowskiego.


WORD WORD WORD

Spotkanie z młodzieżą w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie

Dziś (26 lutego) WORD Kalisz rozpoczął cykl prelekcji dla uczniów szkół ponadpodstawowych na terenie południowej wielkopolski. Z-ca Dyrektora WORD Kalisz Krzysztof Niedźwiedzki wraz z pracownikami: Radosławem Paduch i Karolem Geppertem odwiedzili Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie. Przeprowadzili tam lekcję pokazową promującą BRD oraz Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy. Wszyscy uczestnicy otrzymali od WORD Kalisz płyty z testami na kategorię B, a najaktywniejsi uczniowie za udzielanie poprawnych odpowiedzi z przygotowanego testu – otrzymali odblaskowe upominki.WORD WORD WORD

WORD WORD WORD


Drzwi otwarte w SP 10 Kalisz

W sobotę 15 lutego w Szkole Podstawowej Nr 10 im. Marii Konopnickiej w Kaliszu odbyły się „Drzwi otwarte”. Na zaproszenie Pani Dyrektor Beaty Prus, przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu, specjalista ds. BRD – Radosław Paduch przeprowadził krótką prelekcję nt. bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zarówno zgromadzeni rodzice, jak i dzieci mieli okazję dowiedzieć się jak ważne jest noszenie elementów odblaskowych wpływających na bezpieczeństwo niechronionych użytkowników dróg. Wszystkie dzieci otrzymały zawieszki odblaskowe i obiecały że zawieszą je na swoich plecakach i tornistrach.


Podczas trwania imprezy na ścianie stołówki w miejscu gdzie zaproszeni rodzice mogli poczęstować się kawą i ciastkiem, był cyklicznie wyświetlany film edukacyjny promujący noszenie odblasków.
WORD WORD WORD

WORD WORDSpotkanie z przedstawicielami wydziałów komunikacji.

W dniu 24 stycznia 2020 roku o godz. 10:00 w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu, odbyło się spotkanie z przedstawicielami wydziałów komunikacji sprawującymi w imieniu Starosty/Prezydenta nadzór nad szkoleniem kandydatów na kierowców.Program spotkania obejmował:

 • przekazanie i omówienie pisemnej informacji o uzyskanych przez osoby wynikach egzaminów
  w odniesieniu do instruktorów i jednostek szkolących kandydatów na kierowców będących
  w ewidencji urzędu, za IV kwartał 2019r.,
 • przedstawienie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1206) w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach – wybrane zagadnienia.
 • Omówienie wybranych zagadnień z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602 z późn. zm).
 • funkcjonowanie Systemu Teleinformatycznego WORD Kalisz i jego kompatybilność z systemem stosowanym w wydziałach komunikacji Starostw i Urzędu Miasta,
 • dyskusja,
 • sprawy bieżące.

Spotkanie poprowadził Dyrektor WORD Kalisz Sławomir Chrzanowski, a poszczególne tematy były również referowane przez pracowników WORDu.


Było to kolejne spotkanie mające na celu wymianę doświadczeń, przekazywanie spostrzeżeń jak również wspólne rozwiązywanie pojawiających się problemów.
WORD WORD WORDAkcja "Zapnij pasy - żyj dłużej".

W dniu dzisiejszym (30.12.19r.) na ulicach Kalisza została przeprowadzona akcja „Zapnij pasy – żyj dłużej”.


Przedstawiciel WORD Kalisz wraz z funkcjonariuszami Policji z wydziału ruchu drogowego KMP w Kaliszu rozdawał kierowcom zawieszki zapachowe z hasłem promującym zapinanie pasów bezpieczeństwa. Podobne akcie będą prowadzone na terenie południowej wielkopolski wraz z Komendami Policji w Ostrowie Wlkp., Ostrzeszowie, Krotoszynie, Jarocinie, Kępnie i Pleszewie. Prawie 1200 zawieszek trafi w ten sposób do kierowców przypominając jak ważną czynnością jest zapięcie pasów przed rozpoczęciem jazdy.


Szerokiej drogi.
WORD WORD WORD


Akcja "Trzeźwy poranek" 2019

W dniu 23 grudnia br. w ramach akcji "Trzeźwy poranek" specjalista ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego WORD Kalisz wraz z funkcjonariuszami Policji z wydziału ruchu drogowego KMP w Kaliszu rozdawał kierowcom jednorazowe alkotesty. Akcja jak co roku prowadzona jest przez WORD Kalisz wraz z Komendami Policji w Kaliszu, Ostrowie Wlkp., Ostrzeszowie, Krotoszynie, Jarocinie, Kępnie i Pleszewie. Łącznie planuje się rozpropagować prawie tysiąc dwieście alkotestów wśród kierowców zatrzymywanych do kontroli trzeźwości.WORD WORD WORD

WORD WORD WORD


Wstrzymanie egzaminów na kategorie AM, A1, A2, A.

Wstrzymanie egzaminów

Spotkanie z przedstawicielami OSK

W dniu 17.12.2019 r. (wtorek) o godzinie 14.00 w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Kaliszu, w ramach działań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego odbyło się spotkanie z instruktorami z Ośrodków Szkolenia Kierowców.Program spotkania obejmował: 1. Powitanie.
 2. Przedstawienie wyników zdawalności z egzaminów kandydatów na kierowców i kierowców.
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1206) w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach – wybrane zagadnienia.
 4. Omówienie wybranych zagadnień z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602 z późn. zm).
 5. Najczęściej popełniane błędy podczas przeprowadzanych egzaminów na prawo jazdy.
 6. Wystąpienia kierowników OSK, uwagi oraz sprawy bieżące i dyskusja.


W spotkaniu udział wzięło 35 instruktorów/kierowników OSK z południowej wielkopolski. Zgromadzonych przywitał Dyrektor WORD – Sławomir Chrzanowski, następnie przedstawił swego zastępcę, który w tym miesiącu objął stanowisko – Pana Krzysztofa Niedźwiedzkiego. Spotkanie przebiegało zgodnie z wyżej przedstawionym programem, w końcowej części zaproszeni instruktorzy przedstawili swoje uwagi, wnioski i propozycje lepszej współpracy pomiędzy WORDem a OSK.


Podsumowując spotkanie można stwierdzić że okazało się przydatne, pozwoliło nawiązać komunikację, która jest niezbędna aby dobrze realizować proces kształcenia przyszłych kierowców w trosce o ich bezpieczeństwoWORD WORD WORD

WORD WORD WORD


"Moja bezpieczna droga do szkoły" edycja 2019 pod hasłem: bezpiecznie na przejazdach kolejowych

W dniu 16 grudnia 2019 r. o godz. 10.00 w auli Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu odbył się finał konkursu "Moja bezpieczna droga do szkoły" dla uczniów klas I–VII szkół podstawowych południowej Wielkopolski.Organizatorami konkursu byli:

 • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu
 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu
 • Szkoła Podstawowa nr 7 w Kaliszu
 • Wydział Ruchu Drogowego KMP w Kaliszu.


Celem konkursu było promowanie idei bezpiecznego poruszania się po drogach oraz rozwój wypowiedzi artystycznej. Towarzyszyły temu działania edukacyjne. Konkurs był dwuetapowy. Po I etapie wyłoniono prace plastyczne zdobiące kalendarz „Moja bezpieczna droga do szkoły” wydany przez WORD w Kaliszu.


Podczas II etapu do którego zakwalifikowało się 31 uczestników, dzieci rysowały prace tematycznie związane z poprawą ich bezpieczeństwa na drodze w obrębie przejazdów kolejowych. Na zakończenie uroczystości wyłoniono po trzech laureatów z każdej kategorii wiekowej.


Organizatorzy serdecznie dziękują zaangażowanym nauczycielom, rodzicom, a przede wszystkim dzieciom biorącym udział w konkursie.LAUREACI I ETAPU KONKURSU:

Małgorzata Tarnowska, SP w Morawinie
Małgorzata Rabiega, ZS w Łęce Mroczeńskiej
Amelia Wachowiak, SP w Lewkowie
Agata Kuzia, SP w Borzęcicach
Michalina Gołza, SP w Rychnowie
Gabriela Pera, SP w PrusachW II etapie przyznano następujące nagrody:W kategorii klas I-III:


I miejsce - Zofia Antczak, uczennicy Szkoły Podstawowej w Rajsku
II miejsce - Natalii Stasiak, uczennicy Szkoły Podstawowej w Jankowie Pierwszym
III miejsce - Agaty Chabierskiej, uczennicy Szkoły Podstawowej nr 7 w Kaliszu


W kategorii klas IV-VII:


I miejsce - Jagody Banaszyńskiej, uczennicy Szkoły Podstawowej w Piotrowie
II miejsce - Michaliny Gołzy, uczennicy Szkoły Podstawowej w Rychnowie
III miejsce - Gabrieli Pery, uczennicy Niepublicznej Szkoły Podstawowej w PrusachWORD WORD WORD

WORD WORD WORDNowe godziny rozpoczęcia egzaminów w WORD Kalisz

Nowe godziny egzaminów
Świąteczny prezent od WORD Kalisz

PREZENTWORD Kalisz po raz kolejny „Przedsiębiorstwem Fair Play”

Kolejne ważne wyróżnienie dla kaliskiego WORD-u. Jako jedna z trzech instytucji z województwa wielkopolskiego, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu otrzymał certyfikat specjalny "Platynowy Laur - Przedsiębiorstwo Fair Play” 2019.

Uroczyste wręczenie nagród laureatom programu miało miejsce 22 listopada 2019 podczas Wielkiej Gali XXII edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” które odbyło się w Warszawskim Centrum EXPO XXI przy ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14. To kolejny taki tytuł dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu.

Przyznany dla ośrodka certyfikat odebrał Dyrektor WORD w Kaliszu - Sławomir Chrzanowski, któremu towarzyszył Stanisław Piotrowski, wieloletni dyrektor ośrodka, który we wrześniu br. przeszedł na emeryturę.
WORD WORD


WORD WORD WORDZawieszenie jazd próbnych


WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W KALISZU

ul. Braci Niemojowskich 3-5
informuje, że od dnia 16 grudnia czasowo zawiesza możliwość odbywania jazd próbnych dla kandydatów na kierowców oczekujących na egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Kaliszu.


Wznowienie oferty planowane jest na początek 2020 r.Zmiana godzin pracy BOK


WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W KALISZU

ul. Braci Niemojowskich 3-5

informuje, że od dnia 2 grudnia 2019r.

Biuro Obsługi Klienta będzie czynne
w godzinach od 7:30 do 17:00


Szkolenia e-learningowe z akredytacją


WORD KALISZ

Nowy dyrektor WORD Kalisz.

Miło nam poinformować, że z dniem 15 listopada 2019r. na funkcję dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu został powołany pan Sławomir Chrzanowski.Sławomir Chrzanowski

Serdecznie gratulujemy i życzymy Panu Dyrektorowi wielu sukcesów.Uroczyste pożegnanie Dyrektora Piotrowskiego.

Z końcem września, pełniący od ponad 21 lat funkcję dyrektora kaliskiego WORD-u, Pan Stanisław Piotrowski odchodził na emeryturę. Z tej okazji odbyło się spotkanie na którym Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Wojciech Jankowiak dziękując za wieloletnią współpracę oraz doceniając zaangażowanie w działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, odznaczył Pana Dyrektora złotym medalem „Za zasługi dla rozwoju Wielkopolski”.Po spotkaniu odbyła się część nieoficjalna na którą poza Panem Marszałkiem Jankowiakiem przybyli również: Pan Marszałek Krzysztof Grabowski, dyrektorzy Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego oraz liczne grono dyrektorów WORDów z całej Polski.Poza ucztą dla ciała, zebrani goście uraczeni zostali również ucztą dla dla ducha, ponieważ spotkanie o część artystyczną wzbogaciła pani Małgorzata Piotrowska, wykonując przy akompaniamencie fortepianu kilka pięknych arii.Odchodzący na emeryturę dyrektor został obdarowany przez przybyłych gości licznymi upominkami, dyplomami i wyróżnieniami, które były wyrazem podziękowania za wiele lat służby i wzajemnej, owocnej współpracy.WORD WORD WORD


WORD WORD WORD


WORD WORD WORD


WORD WORD WORD
Dyrektor kaliskiego WORD-u - Pan Stanisław Piotrowski odchodzi na emeryturę

27 września 2019r, to historyczny dzień dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu. Tego dnia, Pan Stanisław Piotrowski – najstarszy stażem i jedyny w Polsce dyrektor WORD-u pełniący tę funkcję od pierwszego dnia powołania jednostki przechodzi na emeryturę.


Jego działalności na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym nie sposób przecenić. Przez ponad 21 lat pracy jako dyrektor oraz jeden z najlepszych fachowców w dziedzinie przepisów ruchu drogowego czynnie wpływał na zmiany w ustawodawstwie w tym obszarze. Na terenie byłego województwa kaliskiego zapoczątkował i wspomógł zarówno wiedzą i doświadczeniem jak i wsparciem finansowym ze strony WORD szereg programów mających na celu poprawę bezpieczeństwa oraz edukację związaną z prawidłowym zachowaniem w ruchu drogowym.


Liczne turnieje motoryzacyjne dla młodzieży, współfinansowanie budowy miasteczek rowerowych, sprzęt edukacyjny dla szkół i przedszkoli, radiowozy, karetki pogotowia, pojazdy dla straży pożarnych oraz niezliczona ilość sprzętu wspomagającego działanie służb ratowniczych znacząco wpływały na poprawę sytuacji na drogach w regionie.


Jego praca i zaangażowanie przez lata była dostrzegana i nagradzana na forum ogólnopolskim. Otrzymane nagrody, wyróżnienia i medale potwierdzają tylko jak wiele ważnych działań podejmował i realizował. Zapał i chęć działania z jakim działał na rzecz poprawy sytuacji na polskich drogach obrazuje choćby wybudowany w 2006 Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy, który był pierwszym tego typu obiektem wybudowanym w Polsce przez WORD.


Dbałość o wysokie standardy egzaminowania przekłada się na jedną z najwyższych w Polsce zdawalność na egzaminach, która wyniosła we wrześniu prawie 55% oraz najniższą w Polsce ilość skarg złożonych na przebieg egzaminu państwowego.


Dziękujemy za lata służby. Życzymy odpoczynku, ale znając Pana Dyrektora pewnie powinniśmy złożyć również życzenia pomyślności i zadowolenia w dalszej działalności. Wiedza, doświadczenie, posiadane uprawnienia ale i ogromna charyzma zapewne sprawią, że wciąż wiele osób i instytucji będzie się do Pana zgłaszać z prośbą o radę czy opinię.WORD WORD WORD


WORD WORD WORD


WORD WORD WORD
Nowe zasady jazd próbnych w WORD Kalisz
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu rozszerza funkcjonalność jazd próbnych i wprowadza możliwość ich odbycia również dla kategorii B+E.


Dodatkowo osoby zdające w kaliskim WORD-zie na kategorię B, mogą odbyć jazdę próbną na pojeździe OSK.


Dla Ośrodków Szkolenia wprowadziliśmy możliwość odroczonych płatności za jazdy próbne i rozliczenia kosztów jednym zbiorczym rachunkiem na koniec miesiąca.

Więcej informacje można uzyskać pod numerem BOK: +48 62 766-86-66 w.23więcej...>>
2019 ...>>
Klauzula informacyjna RODO Wersja: 2013-09-17 webadmin