Zdawalność
w czerwcu br.:

Teoria:
61,40%

Praktyka:
60,94%


Zmniejsz ilość posiadanych punktów karnych.


WORD

ODEJMIJ SOBIE 6 PUNKTÓW KARNYCH - BEZ EGZAMINUWORD

Punkty karne


Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu zaprasza na szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Jest to szkolenie 6-cio godzinne, bez egzaminu końcowego, a jego odbycie jest podstawą do zmniejszenia liczby posiadanych punktów karnych o 6.


Wolne miejsca na termin szkolenia:


23 lipca - czwartek
CENA: 300 złSZKOLENIA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ ZAWSZE O GODZ. 16:00Szczegółowe informacje można uzyskać w dziale BRD pod numerem: +48 62 766-75-09 w.41 lub kom. +48 730 009 705


Do pobrania:


Regulamin szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

Wniosek o udział w szkoleniu.


Przypominamy również o zasadach zachowania bezpiecznej odległości
i stosowaniu maseczek ochronnych i rękawiczek.

Uczestnicy kursów i szkoleń zobowiązani są dostosować się do zmian organizacyjnych w WORD Kalisz, spowodowanych pandemią COVID-19, zawartych w dokumencie dostępnym w tym linku.
więcej...>>


Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.WORD
KURS REEDUKACYJNY

w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.


Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu organizuje kurs dla osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu i otrzymały skierowanie/decyzję starosty. Kurs trwa dwa dni, po 8 godzin każdego dnia. Warunkiem wydania zaświadczenia o odbyciu kursu jest obecność na wszystkich zajęciach

Wolne miejsca na kurs: 17 - 18 lipca 2020 r. • piatek - początek zajęć o godzinie 14:00

 • sobota - początek zajęć o godzinie 09:00


 • Szczegółowe informacje można uzyskać w dziale BRD pod numerem: +48 62 766-75-09 w.41 lub kom. +48 730 009 705  W WORD Kalisz istnieje możliwość wykonania badań psychologicznych.


  Do pobrania:


  Regulamin kursu reedukacyjnego.

  Wniosek o udział w kursie reedukacyjnym.  Przypominamy również o zasadach zachowania bezpiecznej odległości
  i stosowaniu maseczek ochronnych i rękawiczek.

  Uczestnicy kursów i szkoleń zobowiązani są dostosować się do zmian organizacyjnych w WORD Kalisz, spowodowanych pandemią COVID-19, zawartych w dokumencie dostępnym w tym linku.
  więcej...>>  Kierowanie ruchem


  WORD
  Kierowanie ruchem drogowym  WORD
  Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu zaprasza na szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym. Jest to jednodniowe, ośmiogodzinne szkolenie zakończone egzaminem teoretycznym w formie testu oraz egzaminem praktycznym.

  Termin najbliższego kursu:


  7 lipca 2020 - wtorek, godz. 10:30  CENA: 150 zł  Szczegółowe informacje można uzyskać w dziale BRD pod numerem: +48 62 766-75-09 w.41 lub kom. +48 730 009 705


  Do pobrania:


  Regulamin szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym.  więcej...>>


  Karta rowerowa w SP 16 w Kaliszu

  W dniu 23 czerwca 2020 roku w Szkole Podstawowej nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Kaliszu odbył się egzamin dla dzieci ubiegających się o wydanie karty rowerowej. Przedstawiciel ośrodka – specjalista ds. BRD Radosław Paduch uczestniczył jako obserwator w przeprowadzeniu części praktycznej egzaminu. Wszystkie dzieci zostały wyposażone przez WORD w elementy odblaskowe wpływające bezpośrednio na bezpieczeństwo niechronionych użytkowników dróg, a także w elementy oświetlenia rowerowego.

  Co prawda zdawalność nie była stu procentowa, ale zdecydowana większość dzieci już w najbliższe wakacje będzie mogła bezpiecznie poruszać się po drogach. Gratulujemy !
  WORD WORD WORD


  WORD WORD WORD
  Zachęcamy do kontaktów w formie elektronicznej

  W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, przypominamy o możliwości wyznaczenia terminu egzaminu za pośrednictwem systemu rezerwacji internetowych infocar.  By ograniczyć kontakt bezpośredni w sprawach innych niż wyznaczenie terminu egzaminu, zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.  Sprawy związane z egzaminami i jazdami próbnymi:  Biuro Obsługi Klienta
  tel.: 62 766 86 66 wew.23
  bok@word.kalisz.pl  Sprawy związane z kursem reedukacyjnym, szkoleniem osób naruszających przepisy ruchu drogowego, kursem z zakresu kierowania ruchem drogowym i inne szkolenia:  Dział Szkoleń – Radosław Paduch
  tel.: 730 005 709
  brd@word.kalisz.pl  Sprawy związane z funkcjonowaniem ośrodka doskonalenia techniki jazdy:
  ODTJ Kalisz – Karol Geppert
  tel.: 501 546 892
  odtj@word.kalisz.pl
  Własny kask na egzaminach na kategorie motocyklowe.

  WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W KALISZU

  ul. Braci Niemojowskich 3-5  informuje, że w związku z panująca pandemią , od 4 maja do odwołania kandydaci na egzaminy praktyczne na kategorie:
  A, A1, A2, AM zobowiązani są do stawienia się na egzamin z własnym atestowanym kaskiem.


  WORD Kalisz


  Łączność pomiędzy osobą zdającą a egzaminatorem zostanie zapewniona przez WORD Kalisz, niemniej dla własnej wygody i bezpieczeństwa kandydat może zaopatrzyć się we własne słuchawkami, które zostaną podpięte pod telefon. Aby można było z nich skorzystać, słuchawki musza być wyposażone w złącze złącze mini-jack. Brak własnych słuchawek nie skutkuje brakiem możliwości odbycia egzaminu. Na czas jego trwania słuchawki zapewni WORD Kalisz.
  Przypominamy również o zasadach zachowania bezpiecznej odległości
  i stosowaniu maseczek ochronnych i rękawiczek.

  Kliknij aby dowiedzieć się więcej o zmianach organizacyjnych w WORD Kalisz, spowodowanych pandemią COVID-19.  Wznowienie egzaminów teoretycznych i kursów


  Word Kalisz  Od 18 maja 2020r. WORD Kalisz prowadzi działalność statutową w pełnym zakresie.


  Wznowione zostaje przeprowadzanie egzaminów teoretycznych i praktycznych na wszystkie kategorie prawa jazdy, odbywają się kursy i szkolenia a dla kandydatów mających wyznaczony termin egzaminu w WORD Kalisz dostępne są jazdy próbne na placu egzaminacyjnym Ośrodka.


  W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom zdającym ilość osób na egzaminie teoretycznym zostaje zmniejszona z 20, do 7 osób. Urządzenia sterujące, myszki, monitory, blaty oraz krzesła są dezynfekowane po każdym egzaminie a cała sala ozonowana dwa razy dziennie.
  Tu możesz dowiedzieć się więcej o zmianach organizacyjnych w WORD Kalisz, wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19.  Zmienione zasady obsługi klientów

  W związku z panująca pandemią, do budynku Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu wpuszczane będą tylko:


  1. osoby mające wyznaczony egzamin na daną godzinę, które kierowane będą bezpośrednio do wyznaczonego „miejsca oczekiwania na egzamin”.
  2. Osoby chcące ustalić termin egzaminu, przy czym w pomieszczeniu Biura Obsługi Klienta może znajdować się tylko jedna osoba, a pozostałe osoby chcące ustalić termin egzaminu będą wpuszczane do holu budynku pod warunkiem, że ogólna ilość osób w holu nie przekroczy 4 osób.  WORD Kalisz

  Dla bezpieczeństwa naszych klientów,
  osoby postronne lub towarzyszące nie będą wpuszczane.  Przypominamy również o zasadach zachowania bezpiecznej odległości
  i stosowaniu maseczek ochronnych i rękawiczek.


  Kliknij aby dowiedzieć się więcej o zmianach organizacyjnych w WORD Kalisz, spowodowanych pandemią COVID-19.  Bezpieczeństwo Klientów w WORD Kalisz

  W związku z panująca pandemią, dla bezpieczeństwa naszych klientów w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu umieszczono trzy punkty dezynfekcji rąk.


  Pierwsze przy wejściu do budynku


  WORD Kalisz  Drugie przed wejściem do Biura Obsługi Klienta


  WORD Kalisz  Trzecie w „miejscu oczekiwania na egzamin”, przed wyjściem na plac egzaminacyjny.


  WORD Kalisz
  Przypominamy również o zasadach zachowania bezpiecznej odległości
  i stosowaniu maseczek ochronnych i rękawiczek.

  Kliknij aby dowiedzieć się więcej o zmianach organizacyjnych w WORD Kalisz, spowodowanych pandemią COVID-19.
  Dopuszczenie rejestratorów z jedną kamerą w pojazdach OSK

  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Ośrodków Szkolenia Kierowców, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu z dniem 3 lutego 2020r. dopuszcza do egzaminów pojazdy OSK z wideo-rejestratorem z jedną kamerą zamontowaną na przedniej szybie pojazdu.


  Sprawdzone przez WORD Kalisz modele to: BLAUPUNKT BP 3.0 FHD GPS oraz Mio MiVue C570 GPS.


  BLAUPUNKT BP 3.0 FHD GPS Mio MiVue C570 GPS

  Rejestratory przeszły pozytywnie testy w naszym ośrodku i ich zamontowanie gwarantuje odbiór samochodu OSK jako pojazdu egzaminacyjnego.  Przed pierwszym ustaleniem egzaminu na danym pojeździe, należy skontaktować się z p. Markiem Hudzińskim w celu ustalenia terminu „odbioru pojazdu” i dopisania go do bazy pojazdów egzaminacyjnych. Brak pojazdu OSK w ewidencji WORD uniemożliwi przeprowadzenie egzaminu na podstawionym pojeździe.  W linku plik ze zaktualizowanymi wytycznymi dla rejestratorów montowanych w pojazdach OSK.

  Spotkanie z młodzieżą w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kępnie

  W dniu 5 marca 2020 roku odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli kaliskiego WORDu z młodzieżą. Dziś gościliśmy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie.


  Dyrektor WORD Kalisz Sławomir Chrzanowski wraz ze swoimi specjalistami: Radosławem Paduch i Karolem Geppertem przeprowadzili lekcję pokazową promującą BRD oraz Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy.

  Wszyscy uczestnicy otrzymali od WORD Kalisz płyty z testami na kategorię B, a najaktywniejsi uczniowie za udzielanie poprawnych odpowiedzi z przygotowanego testu – otrzymali odblaskowe upominki.
  WORD WORD WORD  Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

  W dniu 4 marca br. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Obrady poprowadził Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Przewodniczący WR BRD w Poznaniu – Pan Marek Woźniak. Dyrektorzy Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego Wielkopolski przedstawili sprawozdania z działalności podległych im placówek za rok 2019 oraz zatwierdzono plany wydatków na cele związane z BRD na rok 2020.  WORD Kalisz w bieżącym roku będzie realizował swe zadania w następujących obszarach:


  • Organizacja i współudział w turniejach i konkursach promujących brd
  • Kształtowanie bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego
  • Udoskonalenie systemu szkolnej edukacji motoryzacyjnej – wspieranie rozwoju bazy techniczno-dydaktycznej i metodycznej szkół podstawowych i ponad podstawowych
  • Udoskonalenie systemu szkolnej edukacji motoryzacyjnej – wspieranie rozwoju bazy techniczno-dydaktycznej i metodycznej w przedszkolach i szkołach
  • Rozwój systemu ratownictwa na drogach – doposażenie podmiotów biorących udział w ratownictwie drogowym  WORD WORD WORD

  WORD WORD WORD  Szkolenie nauczycieli wychowania komunikacyjnego

  W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Kaliszu właśnie trwa szkolenie nauczycieli wychowania komunikacyjnego. Zostało zorganizowane przy udziale Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu i bierze w nim udział 19 nauczycieli odpowiadających za przygotowanie uczniów ubiegających się o wydanie karty rowerowej

  Program szkolenia obejmuje następujący zakres tematyczny:


  • Elementy udzielania pierwszej pomocy.
  • Interpretacja wybranych przepisów ruchu drogowego dotyczących zasad bezpiecznego poruszania
   się po drogach w oparciu o Prawo o ruchu drogowym i ustawę o kierujących pojazdami, m.in.:
  • Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce i czynniki determinujące go.
  • Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w ruchu drogowym na terenie miasta i powiatu kaliskiego (przyczyny i rodzaje zdarzeń, działania prewencyjne).
   Metodyka prowadzenia zajęć z uczniami szkół podstawowych
  • Wychowanie komunikacyjne w szkole podstawowej – historia, podstawy prawne, obowiązki szkoły, rodziców, organów i instytucji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i uczniom, przygotowanie uczniów do uzyskania karty rowerowej i motorowerowej, dokumentowanie realizowanych zadań

  Szkolenie jest organizowane zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Ukończenie szkolenia uprawnia do dokonywania sprawdzania niezbędnych umiejętności osób ubiegających się o kartę rowerową.

  Po zakończeniu szkolenia nauczyciele otrzymają stosowne zaświadczenia z rąk dyrektora WORD w Kaliszu Sławomira Chrzanowskiego oraz dyrektora ODN w Kaliszu Jarosława Wujkowskiego.


  WORD WORD WORD

  Spotkanie z młodzieżą w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie

  Dziś (26 lutego) WORD Kalisz rozpoczął cykl prelekcji dla uczniów szkół ponadpodstawowych na terenie południowej wielkopolski. Z-ca Dyrektora WORD Kalisz Krzysztof Niedźwiedzki wraz z pracownikami: Radosławem Paduch i Karolem Geppertem odwiedzili Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie. Przeprowadzili tam lekcję pokazową promującą BRD oraz Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy. Wszyscy uczestnicy otrzymali od WORD Kalisz płyty z testami na kategorię B, a najaktywniejsi uczniowie za udzielanie poprawnych odpowiedzi z przygotowanego testu – otrzymali odblaskowe upominki.  WORD WORD WORD

  WORD WORD WORD


  Drzwi otwarte w SP 10 Kalisz

  W sobotę 15 lutego w Szkole Podstawowej Nr 10 im. Marii Konopnickiej w Kaliszu odbyły się „Drzwi otwarte”. Na zaproszenie Pani Dyrektor Beaty Prus, przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu, specjalista ds. BRD – Radosław Paduch przeprowadził krótką prelekcję nt. bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zarówno zgromadzeni rodzice, jak i dzieci mieli okazję dowiedzieć się jak ważne jest noszenie elementów odblaskowych wpływających na bezpieczeństwo niechronionych użytkowników dróg. Wszystkie dzieci otrzymały zawieszki odblaskowe i obiecały że zawieszą je na swoich plecakach i tornistrach.


  Podczas trwania imprezy na ścianie stołówki w miejscu gdzie zaproszeni rodzice mogli poczęstować się kawą i ciastkiem, był cyklicznie wyświetlany film edukacyjny promujący noszenie odblasków.
  WORD WORD WORD

  WORD WORD  Spotkanie z przedstawicielami wydziałów komunikacji.

  W dniu 24 stycznia 2020 roku o godz. 10:00 w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu, odbyło się spotkanie z przedstawicielami wydziałów komunikacji sprawującymi w imieniu Starosty/Prezydenta nadzór nad szkoleniem kandydatów na kierowców.  Program spotkania obejmował:

  • przekazanie i omówienie pisemnej informacji o uzyskanych przez osoby wynikach egzaminów
   w odniesieniu do instruktorów i jednostek szkolących kandydatów na kierowców będących
   w ewidencji urzędu, za IV kwartał 2019r.,
  • przedstawienie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1206) w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach – wybrane zagadnienia.
  • Omówienie wybranych zagadnień z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602 z późn. zm).
  • funkcjonowanie Systemu Teleinformatycznego WORD Kalisz i jego kompatybilność z systemem stosowanym w wydziałach komunikacji Starostw i Urzędu Miasta,
  • dyskusja,
  • sprawy bieżące.

  Spotkanie poprowadził Dyrektor WORD Kalisz Sławomir Chrzanowski, a poszczególne tematy były również referowane przez pracowników WORDu.


  Było to kolejne spotkanie mające na celu wymianę doświadczeń, przekazywanie spostrzeżeń jak również wspólne rozwiązywanie pojawiających się problemów.
  WORD WORD WORD

  2019 ...>>
  Klauzula informacyjna RODO Wersja: 2013-09-17 webadmin