Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Kaliszu

Zdawalność
w styczniu br.:

Teoria:
↑ 57,57%

Praktyka:
↑ 53,04%UWAGA


Opuszczasz strony WORD Kaliszi przechodzisz na strony systemu rezerwacji internetowych InfoCarobsługiwanego przez POLSKĄ WYTWÓRNIĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.Klauzula informacyjna RODO Wersja: 2013-09-17 webadmin


Strona Word Kalisz To jest strona Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu "Word Kalisz"